SLOVENSKI DIMNIK PEČARSKI ŠAMOT KAMINI BRUNNER

Izbira in izračun cene dimnika

Dimnik je pomemben sestavni del kurilnega sistema, zato je treba k projektiranju in izgradnji dimnika pristopiti pozorno in odgovorno. Zelo pomembno je pravilno dimenzioniranje dimnika. Ogrevalni sistem bo deloval optimalno samo v primeru ustreznega preseka dimnika, kar nam zagotavlja zanesljivo in varno delovanje kurišča. Pri določanju ustreznega preseka dimnika morate biti pozorni na delujočo višino dimnika, nazivno moč peči, dolžino veznega elementa med kuriščem in dimnikom ter vrsto energenta. Pri uporabi lesa so običajno potrebni večji preseki dimnika, kot za ogrevanje z oljem, plinom ali peleti. Če načrtujete uporabo različnih peči (na primer peč za centralno ogrevanje in kamin), je rešitev dvojni dimniški sistem.

Izbira dimniškega sistema

Prvi korak pri izbiri dimnika je izbira enojnega ali dvojnega dimniškega sistema.

Izbira energenta

Drugi korak je izbira energenta. Vsaki vrsti (plin, olje, trda goriva) namreč ustreza določen presek dimnika.

Dimovod A
Dimovod B

Zemeljski plin

Pri individualni gradnji zaradi boljšega izkoristka plinskih kotlov najpogosteje ustreza Ø14. KIP slovenski dimnik ne ustreza kondenzacijskim grelnim telesom.

Kurilno olje

Pri individualni gradnji zaradi boljšega izkoristka kotlov na kurilno olje najpogosteje ustreza Ø16.

Trdna goriva

Ustrezen presek in temu primeren naklon za priklop na kurišče določite glede na volumen kurišča in delujočo višino dimnika. Najpogostejša preseka sta Ø18 in Ø20. Do 6m aktivne višine dimnika uporabite priključek z naklonom 45°, sicer je ustreznejši priključek z naklonom 90°.

Kurišča

Ustrezen presek in temu primeren naklon za priklop na kurišče določimo glede na volumen kurišča in delujočo višino dimnika. Najpogostejša preseka sta Ø18 in Ø20. Do 6m aktivne višine dimnika uporabiumo priključek z naklonom 45°, sicer je ustreznejši priključek z naklonom 90°.

Centralna kurjava

Pri centralni kurjavi na drva je najpogostejši naklon priklopa na peč 90°.

Dimovod A

Dimovod B

Izbira tipa dimnika (brez ali z zračnikom)

Če je dimnik v objektu postavljen tako, da lahko nanj priklopimo kuhinjsko napo, kopalniški ventilator ali nam njegov položaj omogoča zajem zraka za kurilnico, izberemo dimnik z zračnikom, sicer zračnika ne potrebujemo.

Višina dimnika

Višina dimnika je sestavljena iz notranjega in zunanjega dela (zaključek dimnika). V izračunu smo predvideli 1m zaključka dimnika.

Izračun

Izračun cene dimnika, ki se bo izpisal po potrditvi tega obrazca je le informativne narave in ne pomeni predloga za sklenitev pogodbe v smislu 22. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 97/2007). Izračun cene dimnika predstavlja le orientacijsko vrednost morebitnega naročila za dimnik, narejeno na podlagi tehničnih podatkov in drugih okoliščin uporabe označenih v obrazcu. Za vse natančnejše informacije oziroma za pridobitev ponudbe nam lahko pošljete e-pošto na info@kip-dimniki.com, nas pokličete na telefonski številki 07 30 48 355, 040 120 120 ali pa se oglasite pri nas.

Kontakt

Tovarna

KIP dimniški inženiring d.o.o.
Šentlovrenc 21
8212 Velika Loka

telefon:
07/304 83 55
040/120 120
faks:
07/304 86 10
e-mail: